Adresa: 143. domobranske pukovnije 5, 47304 Plaški
47304  PlaškI
OIB: 92487206616

OPĆINSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE PLAŠKI  BROJI 10 ČLANOVA

Predsjednik vijeća: Rade Medaković
Zamjenik predsjednika: Danijela Grba

Članovi:

  • Suzana Ćalina
  • Milena Kosanović
  • Veljko Grković
  • Sanja Šumonja
  • Bojan Opsenica
  • Veljko Šumonja
  • Ognjen Grba
  • Zorica Vukelić

ODLUKE, AKTI I DRUGI DOKUMETI VEZANI ZA RADI VIJEĆA: