Službenik za informiranje

Zamjenik sužbenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama korisnik prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizičke i pravne osobe) ostvaruje temeljem:
1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/1385/1569/22)
2. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
informacije („Narodne novine“ broj 12/1415/14141/22)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Plaški na sljedeće moguće načine:

    • putem telefona: 047/573-122
    • elektroničkom poštom: pristup.info@plaski.hr , pri tome predmet nasloviti: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
    • poštom na adresu: 143. domobranske pukovnije 16, 47304 Plaški na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
    • osobno predajom na adresu: 143. domobranske pukovnije 16, 47304 Plaški na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Obrasci za pristup informacijama:

Naknada za pristup informacijama:

Općina Plaški ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14, 15/14 i 141/22), (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22)

Kriterij se primjenjuje i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB
pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Ponovna uporaba informacija:

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakon.

„Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Informacija za ponovnu uporabu ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu ili samim objavljivanjem.

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama::

Objave: