Izvršno tijelo

Izvršno tijelo Općine Plaški čine općinski načelnik i 1 zamjenica.
Općinski načelnik zakonski je zastupnik Općine Plaški. Općinski načelnik priprema prijedloge odluka, nadzire njihovo izvršenje, usmjerava djelovanje upravnog tijela te upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine.

Općinski načelnik: Pero Damjanović
Zamjenica općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine: Mara Šupica, dipl.oec

Objave:

Nema objava!