Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški

Radom jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik.
 Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz sljedećih područja:
 a) komunalne djelatnosti
 b) društvenih djelatnosti
 c) općih upravnih poslova

Posao u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju:
Sanja Pađen struč. spec. oec., pročelnica
Biserka Mlinac, oec., stručna suradnica za računovodstvo, financije i proračun
Marko Kasipović, referent za komunalnu djelatnost
Kasandra Pešut, administrativni referent za poslove općinskog načelnika i općinskog vijeća
Matea Cindrić, mag. oec., viši stručni suradnik za opće poslove i financije
Milan Šupica, spremačica

Objave: