edukacija zazeli (3)U ponedjeljak 13. srpnja 2020. godine, u općini Plaški započela je edukacija za 15 gerontodomaćica. Edukacija se provodi u sklopu projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

terenskirad1Iza nas su četiri mjeseca provedbe projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena Općine Plaški koji ima za cilj pružanje pomoći starijem stanovništvu. Da podsjetimo: projekt je vrijedan 4.465.716,00 kn i financiran je 100% bespovratnim sredstvima EU. O skrbi 125 krajnjih korisnika brine 25 zaposlenih žena na razdoblje od 24 mjeseca te korisnici ostvaruju pravo na mjesečnu zalihu higijenskih paketa.
Kasandra Pešut, koordinatorica projekta Zaželi, napominje kako većina korisnika do sada nije imala sličan način pomoći te su radosno prihvatili ulogu koju im je ovaj projek dodijelio. Korisnici ističu da im je značajna pomoć u pospremanju domaćinstva ali još više u odlasku u grad radi plaćanja računa i obavljanja kupnje.

sastanak zazeli1

Dana 13.08.2019. u prostorijama UOSIKŽU u Karlovcu održan je sastanak sa članovima UOSIKŽU – jednim od partnera programa Zaželi kojeg provodi Općina Plaški. Sastanku su prisustvovali: Gordana Jurčević, Marica Poljančić, Marina Bunjevac i Milan Šupica. UOSIKŽU je nevladina, nestranačka, humanitarna, neprofitna organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih fizičkih i pravnih osoba koja zagovara i promiče dobrobit i interese osoba sa invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a djeluje na osnovi socijalnih i humanitarnih načela na području grada Karlovca i Karlovačke županije.

zazeli sastanci 0

U ponedjeljak, 03.lipnja 2019. godine održan je sastanak sa 25 zaposlenih žena u sklopu provedbe projekta „Zaželi“ kojeg provodi Općina Plaški. Sastanak je održan sa ciljem razmjene iskustva sa terena budući da su zaposlene žene počele sa radom 13.05.2019. Ovo prvo vrijeme uhodavanja u posao je iza nas i postoji želja i interes da se problemi svedu na najmanju moguću mjeru. Svjesni smo da je ovo tek početak i da se zaposlenice i korisnici tek upoznavaju. Također zaposlenice su upoznate sa činjenicom da se kreće sa radom i na terenu kako bi se i od krajnjih korisnika dobila povratna informacija.