Osnovna škola “Plaški”

Adresa: 143. Domobranske pukovnije 1a, 47304 PLAŠKI

Tel.: +38 (0)54 757 3178 

Fax: +38 (0)54 757 3117

E – mail:  ured@os-plaski.skole.hr

Web: os-plaski.skole.hr/

Objave:

Nema objava!