Općina Plaški nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Plaški koje se nalazi na adresi https://www.plaski.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Plaški https://www.plaski.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Digitalni sadržaj. Kretanje kroz digitalni sadržaj nije u potpunosti omogućeno. Preporuka je omogućiti kretanje korištenjem samo tipkovnice.
  • Fotografije. Na fotografijama nedostaju odgovarajući opisi. Preporuka slikama dodati odgovarajući (alt atribut) opis slike.
  • Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana.
  • Slike. Određene slike sadrže tekst, a nisu logotip. Preporuka je slikama dodati opis, a tekst ispisivati u HTML-u.
  • Poveznice. Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise. Koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
  • Slider. Slider se pokreće automatski i nije ga moguće proizvoljno pokrenuti ili zaustaviti, te je preporuka dodati određene elemente koji omogućavaju proizvoljno upravljanje sliderom.

Općina Plaški radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 05. studenog 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Plaški.

Izjava je zadnji put preispitana 05. studenog 2020. Općina Plaški redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Plaški.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Plaški korisnici mogu uputiti na:

Adresa: 143. Domobranske pukovnije 5, 47304 Plaški

Tel: +385 47 573 122

E mail: opcina-plaski@plaski.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr