Dom Zdravlja Ogulin – područna ambulanta Plaški

I.B.Mažuranić 3, Plaški

Ordinacija Opće Medicine


Tel: +385 (0)47 573 111  

Radno vrijeme

Ponedjeljak i Srijeda 13:00 – 19:30
Kućne posjete 19:30 – 20:30
Utorak, Četvrtak, Petak 07:00 – 13:30
Kućne posjete 13:30 – 14:30
Pauza prijepodne 10:30 – 11:30
Pauza popodne 16:00 – 16:30
Stomatološka ambulanta

dr. Mirjana Vezmar

Tel: +385 (0)47 571 240

Radno vrijeme

Ponedjeljak 13:00 – 20:30
Utorak 07:00 – 14:30
Petak 07:00 – 14:30
Prva SUBOTA u mjesecu je radna 07:00 – 14:30
Pauza prijepodne 10:00 – 10:30
Pauza popodne 16:00 – 16:30
Stomatološka ambulanta

dr. Višnja Mrđa

Utorak 12:00 – 15:00
Četvrtak 10:00 – 15:00

Objave:

Nema objava!