Adresa:
Saborčanska bb, 47304 Plaški

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, Četvrtak i Petak  13:00 – 18:00
Utorak  09:00 – 14:00
Srijeda  ne radi

OIB: 21131782508

Knjižnica i čitaonica Plaški osnovana je s ciljem da bude mjesto gdje će svatko tko to želi steći i usvojiti nova znanja kroz proces samoučenja i cjeloživotnog obrazovanja, pronaći relevantnu i točnu informaciju i upoznati kulturu, vlastiti kulturni identitet i kulturno nasljeđe prostora na kojem živi. Knjižnica Plaški prije svega promiče i popularizira knjigu i čitanje, potiče i razvija čitalačke navike kod svih dobnih skupina korisnika i pomaže sve oblike formalnog obrazovnog procesa.

Knjižnica i čitaonica Plaški kao narodna ili pučka knjižnica, postoji i djeluje od 2003. godine, u prostoru bivšeg dječjeg vrtića kojeg dijeli s još nekoliko udruga. Prostor u kojoj se nalazi Knjižnica Plaški nije namjenski građen za njene potrebe nego je prilagođen njenoj djelatnosti i svojim korisnim prostorom od svega 56 m2 ne zadovoljava potrebne standarde za takvu vrstu knjižnica.

Knjižnica Plaški organizacijski je podijeljena na dva odjela, manje svojim fizičkim djelom a više sadržajnim, zbog različite literature s kojom raspolaže za različite dobne skupine svojih korisnika.

Odjel za odrasle s čitaonicom dnevnog  tiska raspolaže s oko 6000 naslova različitog sadržaja podijeljenog na nekoliko knjižnični zbirki. Opću ili osnovnu zbirka čini beletristika različitih nacionalnih književnosti i različitog književnog žanra. Referentna ili priručna zbirka koja raspolaže s većim brojem različitih enciklopedija, leksikona, atlasa i rječnika služi kao početna točka svakog istraživanja i brzog pronalaženje potrebnih informacija. Zavičajna zbirka i zbirka za nacionalne manjine je u početnoj fazi izgradnje i za sada još, svojim brojem i sadržajem, ne zadovoljava sve potrebe za takvom vrstom literature. Audio-vizualna i elektronička zbirka je novina u ponudi Knjižnice Plaški koja predstavlja onaj potrebiti iskorak kako bi se mogle pratiti promjene u domeni novih tehnologija i medija.

Odjel za djecu i mladež raspolaže s preko 1500 naslova namijenjenih djeci školske i predškolske dobi, lektirnih naslova za osnovnu i srednju školu kao i romana za mladež različitog žanra. Posebnost te zbirke je veliki broj slikovnica za djecu različitih sadržaja i zemalja podrijetla kao i kvalitetnih ilustracija. Ta zbirka posjeduje i određeni broj enciklopedija i ostalih edukativnih izdanja prilagođenih djeci različite starosti.

Korisnicima Knjižnice Plaški na raspolaganju su 4 računala za pristup internetu, 2 pisača za crno – bijeli ispis, jedan pisač za ispis u boji, jedan skener, fax uređaj i fotokopirni uređaja gdje se vrši besplatno kopiranje različitih dokumenata za građanstvo.

Usluge knjižnice:

Cjenik usluga:
Godišnja članarina vrijedi godinu dana od dana upisa
(članovi mogu posuditi odjednom do 3 knjige na rok posudbe od 20 dana)
30,00 kn
Pretraživanje interneta (1 sat ) 8,00 kn
Korištenje računala (igrice, obrada teksta i sl.) 4,00 kn
Korištenje pisača, crno – bijeli ispis (stranica A4) 0,50 kn
Korištenje pisača, ispis u boji (stranica A4) 2,00 kn

Objave:

Nema objava!