Objave:

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATKINJA – RADNICE ZA POMOĆ U KUĆI

Temeljem članka 53. Statuta Općine Plaški („GlasnikKarlovačke županije“, broj 14/20 I 19/21), Odluke Ministarstvarada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 06. prosinac 2022. godine) i Ugovor o dodjeli bespovratnihsredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0383,...

Pročitajte više >