Dne 14. lipnja 2017. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Plaški pod vodstvom Ines Pavlačić, Predstojnice ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.
Na toj sjednici svečano su prisegnuli izabrani vijećnici koji će u ovome mandatu biti članovi Općinskog vijeća Općine Plaški.
Vijećnici su:


1. Đurđa Aščić               Koalicijska lista SDP-a i DSS-a
2. Dražen Ogrizović         Koalicijska lista SDP-a i DSS-a
3. Milena Kosanović        Koalicijska lista SDP-a i DSS-a
4. Vladimir Vranić           Koalicijska lista SDP-a i DSS-a
5. Aleksandar Skorupan   Koalicijska lista SDP-a i DSS-a
6. Ljubica Vijačkić          Lista HDZ-a
7. Miroslav Mačić           Lista HDZ-a
8. Ivica Klečina              Lista HDZ-a
9. Pero Vukas                Lista SDSS-a
10. Biljana Trbojević        Lista SDSS-a
11. Radmila Medaković    Kandidacijska lista grupe građana

Također na istoj sjednici izabran je predsjednik Općinskog vijeća Općine Plaški Ivica Klečina te potpredsjednica Milena Kosanović.

Novom Općinskom vijeću želimo puno uspjeha u radu!

20170621

Na fotografiji novoizabrani vijećnici zajedno s načelnikom, zamjenicima načelnika i Predstojnica ureda državne uprave.