Obaviještavamo građane da je novo radno vrijeme Općine od 08:00 do 13:00 sati.