Projekt ZAŽELI

PROJEKT ZAŽELI – JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA CILJNIH SKUPINA

KLASA: 984-01/23-01/29
URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26
Plaški, 26. 03. 2024.godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/1-24-26 od 7.03.2024. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ,,Zaželi za Plaški”, kodni broj: S.3.4.11.01.0247 potpisan dana 22.03.2024. godine, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Zaželi-prevencija institucionalizacije SF.3.4.11.01 Udruga Učiona tradicije i kreativnosti raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA

Za uključivanje u projekt ,,Zaželi za Plaški” kodni broj SF.3.4.11.01.0247

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za
uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu “Zaželi za Plaški” kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.


Dodatne informacije možete potražiti i na stranicama udruge Učiona tradicije i kreativnost