Ostalo

OBAVIJEST O IZMJENI PPUO PLAŠKI

Općina Plaški pristupa izradi izmjena PPUO (Prostorog plana uređenja Općine) Plaški te se pozivaju zainteresirani da svoje inicijative dostave u roku od 30 dana osobno, poštom ili putem e-maila u Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški.