Ostalo

Javni poziv za ostvarivanje prava na prigodnu jednokratnu novčanu naknadu- BOŽIĆNICA

JAVNI POZIV -kojim se pozivaju umirovljenici sa prebivalištem na području OPĆINE PLAŠKI koji primaju mirovinu do 200,00 EUR- SAMCI i do 300,00 EURA – UMIROVLJENIČKO KUĆANSTVO  (ukupan zbroj iznosa mirovina isplaćenih u listopadu 2023., ne smije prijeći 300,00 Eura) da u Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški, 143. domobranske pukovnije 16, Plaški,  dostave dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na pomoć povodom predstojećih božićnih blagdana.

ODLUKA o isplati jednokratne novčane naknade- božićnice umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Plaški

NAPOMENA:

Uzimaju se u obzir mirovine isplaćene od strane HZMO-a, kao i inozemne mirovine.

Detaljnije informacije kao i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na prigodnu jednokratnu novčanu naknadu- BOŽIĆNICA, nalaze se u dokumentima koje možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV ZA BOŽIĆNICE – UMIROVLJENCI

IZJAVA

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU