Jedinstveni upravni odjel, Ostalo, Prostorni plan, Prostorno planiranje

PONONAVLJANE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PLAŠKI

Na temelju članka 95. stavak 2. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški objavljuje  ponovljenu javnu raspravu iz naslova. Cijeli dokument sa svim informacijama preuzmite OVDJE