Natječaji, Natječaji i javni pozivi

Natječaj za prodaju nekretnina, k. č. 2176/1 i k.č. 2716/2 k. o. Plaški u vlasništvu Općine Plaški

Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20 i 19/21), članka 6. i 7. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 12/16) i članka 2. i 4. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plaški („Glasnik Karlovačkea županije“, broj 36/21), općinski načelnik Općine Plaški dana 23. rujan 2022. godine raspisuje i objavljuje slijedeći Natječaj za prodaju nekretnina, k. č. 2176/1 i k.č. 2716/2 k. o. Plaški u vlasništvu Općine Plaški.

  • Natječaj preuzmite OVDJE
  • Odluku o osnivanju povjerenstva za prodaju čestica preuzmite OVDJE
Povratak na popis