Civilna zaštita, Ostalo

Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite

Na temelju članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i 17/20) te članka 53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20, 19/21), Općinski načelnik donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Plaški

Odluku o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite možete preuzeti OVDJE.

Povratak na popis