Savjetovanje s javnošću, Završena

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Plaški

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj  25/13 i 85/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/050, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 53. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20 i 19/21)  Općina Plaški  objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Plaški, savjetovanje traje od  15. veljača do 15. ožujak  2022. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. ožujak 2022. godine, dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Plaški, u pisanom obliku, putem elektronske pošte na e-mail adresu: procelnik.opcinaplaski@gmail.com.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim stranicama Općine Plaški.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Općine Plaški. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Odluke koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Plaški predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

Privici:

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Plaški

OBRAZAC Sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugog općeg akta Općine Plaški 

  • IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju
Povratak na popis