Natječaji, Natječaji i javni pozivi, Novosti

NATJEČAJ za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 53. stavak 1. točka 9. Statuta Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 14/20, 19/21) i članka 6, 7. i 10. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Plaški („Glasnik Karlovačke županije“, broj 12/16), općinski načelnik Općine Plaški dana 29. studeni 2021. godine raspisuje i objavljuje slijedeći NATJEČAJ za prodaju nekretnina, k. č. 195/7 i 4421/2, sve k. o. Plaški u vlasništvu Općine Plaški. Tekst natječaja i popratnu dokumentaciju preuzmite OVDJE