Novosti

Poziv na testiranje

Na temelju članka 20. stavak 4. alineja 3. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu postupka po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški, upućuje: ​ poziv na testiranje koji možete preuzeti OVDJE

Povratak na popis