Novosti

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Natječaju za imenovanje pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški

Na temelju članka 20. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), općinski načelnik Općine Plaški dana 11. listopad 2021. godine donio je odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Natječaju za imenovanje pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plaški. Odluku možete preuzeti OVDJE

Povratak na popis