PRIKUPLJANJE OTPADA:

Odluka o prikupljanju otpada 
Odluka o mjerama spriječavanja nepropisnog odlaganja otpada

 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Plaški centar - Ponedjeljak
Janja Gora, Jezero, Lapat - Utorak

 

ZELENI OTOCI U NASLJIMA (Staklo, PET, papir, metal i otpadni tekstil):

U naseljima Plaški, Janja Gora, Latin i Jezero.