Plan gospodarenja otpadom Općine Plaški
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Plaški za 2018.g 

PRIKUPLJANJE OTPADA:

Odluka o prikupljanju otpada 
Odluka o mjerama spriječavanja nepropisnog odlaganja otpada

Odluka o dodjeli poslova obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plaški

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Plaški centar - Ponedjeljak
Janja Gora, Jezero, Lapat - Utorak

 

ZELENI OTOCI U NASLJIMA (Staklo, PET, papir, metal i otpadni tekstil):

U naseljima Plaški, Janja Gora, Latin i Jezero.