OVDJE možete preuzeti sljedeće dokumente vezano za II. Izmjene i dopune prostornog plana: 

1. Informacija
2. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPUOP
3. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna PPUOP
4. Poziv