Nositelji prava nekretnina koji neposretno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta pozivaju se da izvrše uvid u stanje , budući da Općina Plaški pokreće postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta. 

Cijeli poziv, u kojemu su navedene i zemljišne čestice, možete preuzeti OVDJE