zazeli3Projekt  Zaželi-Općina Plaški ima za cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje na području općine Plaški, a koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova iznosi 4.465.716,00 kn, a intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova,  uz stopu vlastitog sufinanciranja Općine Plaški od 0%. Razdoblje provedbe projekta je do 30 mjeseci.

Obvezni partneri Općine Plaški na ovom hvalevrijednom projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, Centar za socijalnu skrb Ogulin, te izabrani partneri Karlovačka županija i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

 

Ostvarenje osnovnog cilja projekta je zapošljavanje 25 žena pripadnica ciljane skupine na rok od 24 mjeseca, uz uvjet da su prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a i s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje će pružati  pomoć i podršku za 125 krajnjih korisnika kojima je potrebna pomoć i podrška. Svakom krajnjem  korisniku mjesečno će se za  pružanje usluga nabaviti higijenske potrepštine, te potrepštine za održavanje kućanstva u iznosu do 200,00 kn mjesečno.

Kako bi se osiguralo da pripadnice ciljne skupine koje će se zaposliti putem projekta nakon njegova završetka budu konkurentnije na tržištu rada, omogućit će se za 15 žena dodatno osposobljavanje kroz verificirane programe osposobljavanja sukladno s potrebama tržišta rada.

U svrhu postizanja što bolje provedbe projektnih aktivnosti zaposliti će se 2 osobe na poslovima upravljanja projektom i administraciji na razdoblje do 30 mjeseci ( voditelj/ica i koordinator/ica projekta) te asistentica na projektu na  pola radnog vremena (4 sata) na rok od 24 mjeseca.

Zbog  postizanja okolišne održivosti projekta i provođenja projektnih aktivnosti nabaviti će se potrebna oprema ( 25 bicikala za zaposlene žene ciljane skupine, 1 printer sa skenerom i kopirkom i 1 prijenosno računalo. Zacrtani ciljevi projekta su ujedno i rezultati projekta koji se moraju ostvariti.

Kontakt osobe za više informacija: Pero Damjanović, općinski načelnik i Mara Šupica, zamjenica načelnika. Kontakt telefon: +385 47 573 264.

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr .